VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM KUND INFÖR ETT VERKSTADSBESÖK !

Verkstaden åtar sig att:

 • Lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta 2000 kr eller mer. (Är uppdraget ospecificerat, är det omöjligt att lämna ett ungefärligt pris eller högsta pris)
 • Att avråda från reparation om reparationen inte är någon nytta för kunden, eller när priset för reparationen överstoger hälften av bilens marknadsvärde.
 • Kontakta kunden om det uppstår tilläggsarbete. (Om kunden inte kan nåsinom rimlig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbete om priset är lågt. Verkstaden har rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyntill tilläggsarbetets art, högst 15% av priset för det ursprungliga priset,dock högst 3000 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas)
 • Töm alltid bilen på utrustning som inte tillhör bilen.
 • Ta alltid med dig låsnyckel till låsbara hjulbultarna.
 • Ta alltid med dig serviceboken vid inlämningstillfället (vid service)
 • Om du inte kan komma på din bokade tid, boka då av din tid senast dagen före ditt besök. Om så inte sker är du skyldig att betala en avbeställningskostnad på 1000 kr.
 • Du som kund måste lämna ett reparationsuppdrag till verkstaden senast fyra arbetsdagar efter att bilen kom in till verkstan (exempelvis med bärgningsbil). Om så inte sker får verkstan debitera en förvaringskostnad fr o m den femte dagen. Om bilen inte hämtas efter ett reparationsuppdrag får verkstan debitera en förvaringskostnad från första vardagen efter överenskommen leveransdag.
 • Verkstan har förvaringsansvar för bilen när den har ställts på verkstadens anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om verkstan inte är vållande (exempelvis där någon annan kund kört på en bil. Då ska bilägaren göra en anmälantill polisen då det är en s k smitningsolycka)
 • Vekstadens ansvar upphör när bilen har hämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonets på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.
 • Om en tvist uppstår bör kunden i första hand vända sig till konsumentvägledaren i sin kommun eller till Allmänna reklamationsnämden (ARN).
 • Mer finns att läsa på Konsumentverkets hemsida (Verkstans reparationsvillkor som är en branschöverenskommelse med Konsumentverket) och Konsumenttjänstlagen KtjL.